POWRÓT
PSYCHOTERAPIA PSYCHODYNAMICZNA
O MNIE

Jestem dyplomowaną psychoterapeutką psychodynamiczną z tytułem magistra psychologii (Uniwersytet Jagielloński).

Ukończyłam specjalistyczne, czteroletnie szkolenie z Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Ukończyłam dwuletnie Szkolenie Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży, również w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym.

 

Jestem członkinią Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.

 

Pierwsze doświadczenia zdobywałam podczas stażu klinicznego w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie na Oddziale Klinicznym Psychiatrii Dorosłych.

 

Pracuję w nurcie psychodynamicznym. W największym stopniu inspiruję się techniką terapii skoncentrowanej na przeniesieniu (TFP) oraz psychoanalizą. Jako, że jestem osobą analityczną, ważne są dla mnie ramy teoretyczne i staram się stale rozwijać w tym zakresie. Zawsze jednak mam na uwadze niepowtarzalność każdego człowieka oraz wyjątkowość sytuacji. Zapewniam warunki poufności oraz proces oparty na zaufaniu i współpracy. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji u specjalistów z wieloletnim doświadczeniem.

 

 

W gabinecie przyjmuję osoby dorosłe oraz młodzież od lat 17.

 

Praktykę prowadzę w prywatnym gabinecie przy ul. Kredytowej 8/69 w Warszawie.

 

 

Psychoterapia

Czym jest psychoterapia psychodynamiczna?

 

Opiera się na współpracy pomiędzy pacjentem i terapeutą. Duże znaczenie dla procesu ma dynamika przeżyć psychicznych zachodzących u obydwu tych osób oraz w obrębie stworzonej terapeutycznej relacji.

 

Teoretyczną bazą psychoterapii psychodynamicznej jest psychoanaliza wraz z dorobkiem Zygmunta Freuda, ale również późniejsze, inspirujące się nią koncepcje, czyli teoria relacji z obiektem (Melanie Klein), psychologii ego (Anna Freud), psychologii self (Heinz Kohut).

 

Nurt psychodynamiczny podkreśla wagę nieświadomości oraz nadaje jej doniosłe znaczenie w kontekście funkcjonowania aparatu psychicznego człowieka. Istnieje ona obok, bardziej dla nas dostępnych, świadomości i przedświadomości. Jako że do nieświadomości trafiają treści nieakceptowane, konfliktowe dla świadomej instancji naszego umysłu, staje się ona obszarem zagadkowym i nieoczywistym. W technice terapii psychodynamicznej zadaniem terapeuty jest odszyfrowanie znaczeń zawartych w naszej nieświadomości za pomocą analizy dostępnych dla naszego poznania przejawów jej funkcjonowania. Są to marzenia senne, czynności pomyłkowe, objawy nerwicowe, które w zakamuflowany sposób manifestują wyraz naszej nieświadomości.

 

INDYWIDUALNA
osoby dorosłe

Psychoterapia indywidualna skierowana jest dla osób dorosłych znajdujących się w kryzysie życiowym, doświadczających trudności w obszarze emocji, relacji z innymi, satysfakcji z życia.

 

Z psychoterapii mogą korzystać również osoby ukierunkowane na samorozwój, pracę w zakresie lepszego rozumienia samego siebie oraz swoich zachowań.

INDYWIDUALNA
młodzież

Psychoterapia indywidualna młodzieży skierowana jest dla nastolatków od 17 roku życia.

 

Proces przebiega we współpracy z rodzicami nastoletniego pacjenta, jednak z poszanowaniem jego prawa do prywatności.

PSYCHOTERAPIA PAR

Psychoterapia par skierowana jest do osób pozostających w związkach, zarówno formalnych, jak i nieformalnych.

 

To forma pomocy dla osób doświadczających szeroko rozumianego kryzysu w związku.

Cennik

Sesja psychoterapii dla dorosłych (50 min) – 220 zł

 

 

Sesja psychoterapii dla młodzieży (50 min) – 220 zł

 

 

   Sesja psychoterapii dla par (50 min) – 350 zł

– pierwsza wizyta (75 min) – 400 zł

 

Kontakt

 

Prywatny gabinet

kontakt:

maja.fulko@gmail.com

515 299 119

ul. Kredytowa 8/69
00-062 Warszawa

 

     2021 © Maja Fulko. Wszelkie prawa zastrzeżone.